Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Drodzy Rodzice i Wychowankowie!

Drodzy Rodzice i Wychowankowie!

Odsłony: 163

W związku obowiązującym od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w bursie czasowo ogranicza się do dnia 10 kwietnia 2020 r. Bieżące informacje dotyczące otwarcia placówki zamieszczone będą na stronie internetowej bursy.
Nauczyciele wychowawcy wykonują zadania z wykorzystaniem:
• środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między wychowawcą , wychowankiem i rodzicem/opiekunem prawnym,
• materiałów przygotowanych przez wychowawców udostępnianych na stronie internetowej placówki w zakładce Edukcja w domu.

Z poważaniem
Wychowawcy