Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

   W dniu 27.05.2011r odbyło się zebranie z rodzicami wychowanków mieszkających w Bursie. Przedstawiciele sekcji działających w Naszej placówce zapoznali z zadaniami  i celami  poszczególnych sekcji. Omówione zostały problemy opiekuńczo –wychowawcze tj; palenie papierosów, braki w zakresie kultury życia codziennego, utrzymania ładu i porządku na terenie Bursy ,poszanowania mienia, tym samym  wskazując na możliwości przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i wychowawczym.
Dziękujemy rodzicom za przybycie i zapraszamy pozostałych do odwiedzenia naszej placówki.logo