Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

List otwarty Dyrektora Bursy do rodziców

DRODZY RODZICE!
Rozpoczął się nowy rok szkolny, nowe sprawy, stare problemy. Inspiracją do napisania tego listu była dla mnie zatrważająco niska frekwencja rodziców na spotkaniu wrześniowym z radą pedagogiczną.
Właściwe prowadzenie procesu wychowawczego nie może odbywać się bez współpracy z rodzicami. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka  ma dom rodzinny. Rodzice mają prawo do decydowania  o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w bursie, dlatego ZACHĘCAM do zapoznania się z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM bursy, do wyrażania swojej opinii o nim. Wychowawcy w swoich grupach są zobowiązani do prowadzenia obserwacji wychowanków, możecie więc Państwo od nich bądź dyrektora uzyskiwać informację i pomoc w sprawach wychowania
SZANOWNI RODZICE celami nadrzędnymi bursy są:
- wszechstronny rozwój osobowości i przygotowanie wychowanków do dorosłego życia,
- wyrównywanie poziomów edukacyjnych,
- przejęcie funkcji wychowawczej domu rodzinnego na okres pobytu wychowanka w placówce,
- kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły,
- kształtowanie pożądanych postaw, systemów wartości i standardów zachowań,
- ścisła współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół i domem rodzinnym.
.
Młodzież mieszkająca w bursie ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanych wychowawców, żyjących sprawami swoich wychowanków, chętnych do wysłuchania i udzielenia pomocy, zarówno w sprawach osobistych jak i szkolnych.
Społeczność bursy ma możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach, apelach i spotkaniach z fachowcami z różnych dziedzin.
Dużą wagę przywiązujemy w naszej placówce do bazy i estetyki pomieszczeń. W roku szkolnym 2009/2010 na potrzeby wychowanków zakupiono 10 tapczanów, wymieniono stare firanki, zakupiono pościel, bursa została podłączona do Internetu, w wakacje wyremontowano korytarze i wymieniono część grzejników w pokojach młodzieży. W następnych latach planujemy remonty pokoi mieszkalnych i dalszą poprawę wyposażenia bursy.
W związku z coraz większą dewastacją mienia bursy oraz postępującą demoralizacją młodzieży,  APELUJĘ DO WAS RODZICE o włączenie się w pracę na rzecz bursy, a tym samym na rzecz WASZYCH DZIECI, które przebywają tutaj aż pięć dni w tygodniu.  Bardzo proszę Szanowni Państwo o systematyczny kontakt z wychowawcami, osobisty lub telefoniczny, rozmowy z dziećmi nt. poszanowania mienia bursy, ponieważ za szkody wyrządzone płacą rodzice, uczestnictwo w zebraniach z radą pedagogiczną i udział w życiu bursy.

DRODZY RODZICE bursa to nie, jak sądzi wiele osób, przechowalnia-to przede wszystkim kuźnia charakterów i miejsce kształtowania odpowiednich postaw moralnych.
LICZĘ NA WASZĄ POMOC.

Z poważaniem

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego
Jadwiga Gębska

logo