Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Odsłony: 447

UWAGA

Informujemy, iż ZAKWATEROWANIE DO BURSY

rozpoczyna się w dniu 3 września 2017 r. od godziny 16:00

Serdecznie zapraszamy.

Ponadto informujemy, iż w dniu 3 września o godz. 17:00 

odbędzie się Zebranie Pani Dyrektor z rodzicami wychowanków.

Odsłony: 621

Od września 2017 roku, odpłatność za Bursę wyniesie 45 zł

Odsłony: 573

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

 • 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do bursy brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1). Kandydaci pełnoletni:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów otrzymuje wartość 3 punktów.

Read More
Odsłony: 540

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:
1. Składanie wniosków o przyjecie do bursy na rok szkolny 2017/2018 od dnia 19.06.2017 r. do dnia 10.07.2017 r. do godz. 16.00
2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 11.07.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 12.07.2017 r. o godz. 12:00.
4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły podległej SWŁ od dnia 12.07.2017 r. od godz. 12.00 do dnia 14.07.2017 r. do godz.12.00.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się dnia 14.07.2017 r. do godz. 14:00.

II ETAP POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2017/2018 od dnia 15.07.2017 r. do dnia 25.08.2017 r. do godz. 12.00.
2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 28.08.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 28.08.2017 r. godz. 12.00.
4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły podległej SWŁ od dnia 28.08.2017 r. od godz. 12.00 do dnia 29.08.2017 r. do godz. 16:00.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się dnia 30.08.2017 r. o godz. 12.00

III ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2016/2017 od dnia 29.08.2016 r. do dnia 26.09.2016 r.
2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 27.09.2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia 27.09.2016 r. o godz. 16:00.
4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły podległej SWŁ odbędzie się dnia 28.09.2016 r.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29.09.2016 o godz. 16:00.

Odsłony: 1170

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 1. Składanie wniosków o przyjecie do bursy na rok szkolny 2016/2017 od dnia 20.06.2016 r. do dnia 07.07.2016 r.
 2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 08.07.2016 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 08.07.2016 r. o godz. 12:00.
 4. Przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły od dnia 11.07.2016 r. do dnia 14.07.2016 r.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się dnia 14.07.2016 r. o godz. 10:00.
Read More