Kadra Pedagogiczna

Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatpwych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.  jest pani mgr Iwona Gawron
Zastępcą dyrektora - mgr inż. Łucja Okońska

Kadrę pedagogiczną stanowią:
wychowawca - mgr Agnieszka Bernaciak
wychowawca - mgr Emilia Klimek
wychowawca - mgr Katarzyna Sobolewska
wychowawca - mgr Krystyna Nakiela
wychowawca - mgr Justyna Zdulska

 wszyscy posiadają wykształcenie magisterskie kierunkowe, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.