Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Kadra Pedagogiczna

Odsłony: 5575

Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatpwych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.  jest pani mgr Iwona Gawron
Zastępcą dyrektora - mgr Łucja Okońska

Kadrę pedagogiczną stanowią:
wychowawca - mgr Agnieszka Bernaciak
wychowawca - mgr Emilia Klimek
wychowawca - mgr Wioletta Guść
wychowawca - mgr Monika Piotrowska
wychowawca - mgr Katarzyna Sobolewska

 wszyscy posiadają wykształcenie magisterskie kierunkowe, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.