Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Uchwała Nr 7/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zmian w "Regulaminie Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Uchwała Nr 7/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zmian w "Regulaminie Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Nr 7/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 października 2019 roku
w sprawie zmian w "Regulaminie Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim >>pobierz<<

wycinek z uchwały:

"W „Regulaminie Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiekcim“ dokonuje się następujących zmian:

§2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wychowanek ma obowiązek  stosować się do ustalonego rozkładu dnia:

6.00- 8.00 - pobudka, toaleta poranna, śniadanie

8.00- 15.00  - zajęcia w szkole

15.00-  17.00 – czas wolny

17.00- 19.00 - zajęcia wychowawcze z gr I i gr II/nauka własna

19.00- 21.00 - czas wolny

21.00- 22.00 - kolacja, toaleta wieczorna, przygotowania do snu

22.00- 6.00 - cisza nocna

..."

logo