Statut Bursy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.