Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Odsłony: 530

Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Wnioski należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:

1. – do ostatniego dnia roboczego kwietnia,

2. - do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

Załącznik:

1. wniosek i oswiadczenie

2. regulamin

Odsłony: 5990

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego Tomaszowie Maz. jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie 63  uczniom szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, a także studentom. Rozpiętość wieku wychowanków wynosi od 16 do 22 lat. Placówka ma charakter koedukacyjny.

Zadaniem naszej bursy jest zapewnienie wychowankom:

-opiekę i wychowanie,

-właściwych warunków sanitarno -higienicznych ,

-odpowiednich warunków do nauki ,

-uczestniczenia w kulturze, sporcie,turystyce,

-rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,-rozwijanie samodzielności i samorządności .

Read More