Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Rodzicu, warto żebyś wiedział !!! - jak uchronić dziecko przed narkotykami.??

Odsłony: 851

Informacje, zawarte poniżej są adresowane do wszystkich Rodziców naszych wychowanków. Być może porady tu zawarte dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i będą miały decydujący \wpływ na to, czy dziecko sięgnie po NARKOTYKI.

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka- to połowa sukcesu.

Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: IM LEPSZY KONTAKT Z DZIECKIEM, TYM ŁATWIEJ USTRZEŻEMY JE PRZED NARKOTYKAMI.

Naszym zadaniem, jako wychowawców jest wspierać Was – Drodzy Rodzice w wychowaniu Waszych pociech, a przede wszystkim uświadomić Wam jak bardzo ważne jest budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem. Dlatego też dajemy wskazówki, co można zrobić, żeby ten kontakt poprawić.

Czego dorastające dzieci potrzebują od rodziców?

Dorastające dzieci potrzebują naszej dyskretnej obecności, dostępności i gotowości do udzielania im pomocy. Wierzą, że w porę zareagujemy, gdzie dzieje się coś niedobrego i znajdziemy sposób, aby rozwiązać problem. Chcą widzieć w nas samych sojuszników, na których mogą liczyć w trudnych momentach. A więc dzieci od rodziców potrzebują przede wszystkim:

ü  Poczucia więzi i przynależności do rodziny. CHCĄ CZUĆ, ŻE SĄ KOCHANE, ROZUMIANE i mogą liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu- poczucia bezpieczeństwa.

ü  Poczucia własnej wartości . Chcą, aby doceniać ich wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie zostaną przez nas skrytykowane i odrzucone gdy coś się nie uda.

ü  Wiarygodność. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów.

ü  Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.

ü  Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu.

ü  Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane.

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą rozmowy jest uważne słuchanie.

 • Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim.
 • Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem. Rozmowa pomaga pozbyć się przykrych uczuć.
 • Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem. Okaż swoje zadowolenie, pochwal, spytaj o szczegóły wydarzenia.
 • Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje.
 • Stwarzaj warunki do luźnej rozmowy. Wykorzystuj naturalne chwile przy wspólnej herbacie, kolacji, na spacerze.
 • Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie.
 • Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich kłopotach               i planach.
 • Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich młodości.
 • Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj o to, żeby w waszym domu nie było tematów tabu.

Warto też pamiętać o kilku ważnych sprawach.

 • Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym.
 • Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.
 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
 • Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ
 • Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli
 • Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia;
 • Określ jasno zasady dotyczące zakresu stosowania środków odurzających i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
 • Ucz się przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.

Jeżeli dotychczasowe próby porozumiewania się z dzieckiem nie powiodły się, należy podjąć nowe działania. Nie warto rezygnować z bliskości. Oboje tego potrzebujecie.

BĄDŹ PRZYJACIELEM SWOJEGO DZIECKA STARAJ SIĘ JE ZROZUMIEĆ I POMAGAJ MU BEZPIECZNIE DORASTAĆ