Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78

Warning: A non-numeric value encountered in /bursatmNEW/templates/as002073/includes/includes.php on line 78
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

Dzieje się u nas...

Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W trosce o rozwój młodzieży organizowane są zgodnie z tradycją Bursy uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wieczory filmowe, kulinarne, wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze itp.

Młodzież u nas:

Pełna pomysłów, kreatywna mająca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. W wolnych chwilach może tutaj wypocząć i zregenerować siły.

Ma również możliwość korzystania z boisk znajdujących się w sąsiedztwie bursy oraz miejskich placówek kulturalnych i sportowych takich jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, kryta pływalnia, kręgielnia, tor łyżwiarski.

Oferujemy domowe warunki:

• Pokoje estetyczne i wygodne z dostępem do Internetu.
• świetlica, sala do nauki i kuchnia bogato wyposażone w niezbędny sprzęt.
• Pomieszczenia sanitarne o dobrym standardzie.

Bursa

img 20190328 112656 Copy 2

Informujemy, że UCHWAŁĄ NR XXXV/459/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. z dniem 1 września 2017 r. tworzy się  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

W skład Zespołu wchodzą:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
- Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bursa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych, a także studentów. Bursa jako placówka szkolna wspomaga i uzupełnia prace dydaktyczne szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Przejmuje również od rodziny funkcję wychowawczą i opiekuńczą na okres pobytu wychowanka w placówce.

 

 

Misją naszej Bursy jest stworzenie jej mieszkańcom namiastki życia rodzinnego,
   - wszechstronny rozwój osobowości każdego wychowanka,
   - przygotowanie do samodzielności i aktywności w życiu społecznym oraz
   - tworzenie optymalnych warunków do nauki i zdobycia wykształcenia.”

Mamy Wizję ukształtowania wychowanków na ludzi:
   - pełnych radości, kreatywnych, twórczych, z dużym poczuciem własnej wartości,
   - stawiających czoło przeciwnościom losu,
   - patrzących na drugiego człowieka z empatią i szacunkiem, wsłuchując się w jego potrzeby.


Powodzenia i sukcesy w życiu społecznym i zawodowym człowieka XXI wieku wymagają wykształcenia i posiadania wielu cech - poczucia własnej godności, tożsamości, inicjatywy i przedsiębiorczości. W osiągnięciu tych celów oprócz kadry pedagogicznej i ciągle unowocześnianej bazy dydaktyczno-socjalnej sprzyja przyjazny klimat placówki wynikający z relacji: rodzice - wychowankowie - nauczyciele - wychowawcy - pracownicy administracji i obsługi. Rozwój zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań wychowanków realizowany jest w poczuciu solidarności, aktywności twórczej, zaradności.

Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki, tak aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej oraz oczekiwaniom władz oświatowych, a w szczególności rodziców i wychowanków.

Bursa cieszy się w środowisku bardzo dobrą opinią, znana jest z fachowości i profesjonalizmu, domowej atmosfery i życzliwości wszystkich pracowników.


Wizja Bursy jest otwarta. Pragniemy ją doskonalić, modyfikować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb współczesnej rzeczywistości oraz strategii rozwoju placówki zgodnie z polityką oświatową  Województwa Łódzkiego.

 


logo